องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์
229/1 หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140
โทรศัพท์ : 0-3254-8691  โทรสาร : 0-3269-2234  อีเมล์ :
admin@pongprasat.go.th

Powered By
wnt.co.th